Hoe wordt bepaald of je arbeidsongeschikt bent?

Als je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, kan dit een grote impact hebben op je leven en financiële situatie. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald of je arbeidsongeschikt bent? In deze blogpost gaan we dieper in op dit onderwerp en bespreken we onder andere de medische beoordeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, het berekenen van een AOV, inkomensverlies en functionele mogelijkheden en beperkingen.

Medische beoordeling

Een belangrijke factor bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid is de medische beoordeling. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van je gezondheidsproblemen en de impact hiervan op je functioneren. Een verzekeringsarts zal je medische gegevens beoordelen en mogelijk aanvullend onderzoek laten doen. Op basis hiervan wordt bepaald in hoeverre je nog in staat bent om te werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV genoemd, is een verzekering die je beschermt tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het hebben van een AOV kan van groot belang zijn, aangezien het je in staat stelt om een inkomen te behouden als je niet kunt werken. Het bedrag dat je ontvangt, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de voorwaarden van je verzekering.

AOV berekenen

Voordat je een AOV afsluit, is het verstandig om je AOV te berekenen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals je beroep, leeftijd, gewenste dekking en eventuele gezondheidsproblemen. Op basis van deze informatie kan een indicatie worden gegeven van de premie die je zou moeten betalen en het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid zou ontvangen.

Inkomensverlies

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot aanzienlijk inkomensverlies. Als je niet kunt werken, loop je immers inkomen mis. Een AOV kan dit inkomensverlies deels opvangen, zodat je toch in je levensonderhoud kunt blijven voorzien. Het is belangrijk om dit aspect goed in overweging te nemen bij het afsluiten van een AOV.

Functionele mogelijkheden en beperkingen

Bij het beoordelen van arbeidsongeschiktheid wordt niet alleen gekeken naar je medische situatie, maar ook naar je functionele mogelijkheden en beperkingen. Hierbij wordt gekeken naar wat je nog wel kunt in plaats van wat je niet meer kunt. Er wordt gekeken naar zowel lichamelijke als geestelijke beperkingen en hoe deze van invloed zijn op je werkvermogen.

Het bepalen van arbeidsongeschiktheid is een complex proces waarbij verschillende factoren een rol spelen. De medische beoordeling, het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, het berekenen van een AOV, inkomensverlies en functionele mogelijkheden en beperkingen zijn allemaal belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Het is raadzaam om je goed te laten informeren en advies in te winnen bij een specialist op dit gebied. Zo kun je de juiste beslissingen nemen om jezelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Geef een reactie
You May Also Like